Aanmelden

voor rijinstructeur opleiding
Rijinstructeur prijzen

Fase 1 en 2
€3230,-

 • Masterclasses en begeleiding € 1335,-
 • Boeken en lesmateriaal € 425,-
 • 10 uur praktijkles € 750,-
 • Examen wet / regelgevend 1A € 120,-
 • Praktijkexamen 1B € 210,-
 • Autogebruik 1B € 150,-
 • Examen didactische voorwaarden 2A € 120,-
 • Examen didactische voorwaarden 2B € 120,-
 • Totaal: € 3230.-

Fase 3
€1800,-

 • Masterclasses en begeleiding € 600,-
 • Stagevergoeding aan stage rijschool € 600,-
 • Eindbeoordeling auto en mentor € 600,-

Totaal € 1800.-

Totaalpakket (Fase 1+2+3)
€5030,-

 • Masterclasses en begeleiding € 1335,-
 • Boeken en lesmateriaal € 425,-
 • 10 uur praktijkles € 750,-
 • Examen wet / regelgevend 1A € 120,-
 • Praktijkexamen 1B € 210,-
 • Autogebruik 1B € 150,-
 • Examen didactische voorwaarden 2A € 120,-
 • Examen didactische voorwaarden 2B € 120,-
 • Subtotaal: € 3230.-

+

 • Masterclasses en begeleiding € 600,-
 • Stagevergoeding aan stage rijschool € 600,-
 • Eindbeoordeling auto en mentor € 600,-
 • Subtotaal: € 1800.-